Sekvan Serinkaya

Sekvan Serinkaya

ADNAN (SEKVAN SERİNKAYA)

Çelebi'nin gizli ve pis işlerini yapan sağ kolu, kara kutusu. Çelebi'nin emri ile her türlü suça karışmışlığı var. Çelebi'ye oldukça sadık birisi.